Första besök

Första besöket

Ditt första besök hos Kent Skogström klinik

börjar med en konversation en s.k sjukhistoria

mellan dig o Kent om vad som är huvudproblemet

och vad du behöver hjälp med. Det börjar med en undersökning

av neurologisk karaktär, muskelstatus o relevans till dina

problem.

Allt eftersom undersökning har genomförts,

kommer diskussion upp vad som är nödvändigt

för dig vad gäller behandling och vilken tid det kommer att ta. 

Under behandling kommer du att få information om vad som kommer

att behöva göras och möjlighet att ställa frågor.

Om undersökning visar att Kiropraktisk

behandling inte är den bästa för dig kommer

Kent Skogström att hänvisa dig till någon

annan specialist i ämnet. Om det behövs konsultera

fynd som har visat sig.