Service

Scanna din rygg!

Du är välkommen att scanna din rygg för att se

dina spänningar som uppkommit av den överbelastning

som du bär på. Här kan man se de segment (muskel, kota nivå

som det handlar om) Du följer behandling genom att scanna 

 /image-kent-rygg.jpg 

Försäkringsbolag i USA använder sig av denna typ av undersökning

för att bekräfta skada av vilken art som förekommer.

Om någon frågar oss Kiropraktorer vad man har mest nytta av

för hjälpmedel så är det just denna form av undersökning..