Nacke O Axlar

Nackproblem hänger samman med axelproblem , många kanske inte tänker på detta och är van att tänka mer symtomatiskt. Biomekaniken, d.vs hur saker o ting hänger ihop

när man pratar om hållningsskador. c5-c7 (nerv) är istort sett sammanlänkade med arm, axel, nack o handproblem, på så sätt kan man säga att problemen " hänger samman"

Nackproblem justeras av oss detta kan vara just viktigare än något när ett hållningsproblem hållit i sig väldigt, länge. Detta förvånar många som besöker oss och har inget med "smärta" att göra. Centrala nervsystemet är ett, system som skyddar muskler och griper in o gör ofta symtom, som stelhet o krampaktiga symtom...vid problem" Centrala nervsytemet löper mellan 1:a nackkotan till sista c7, det är för oss Kiropraktorer

viktigt att säkerställa att centrala nervsystemet verkligen fungerar optimalt.

Man kan säga att "centralen försöker skydda när känslighet ökar i muskler"

När man tittar på hållningsskador så är det vanligt att i yngre åldrar att söka för 

ländrygg, bäcken, sen på äldre dagar drar sig problemen till de mer känsliga partierna 

nacke, axlar.....

whiplash             

Har du en skada en s.k pisksnärtskada, är det viktigt att du behandlar på sikt,

och verkligen tar hand om spänningar i tid,  där är det viktigt om något att förstå att

träna lagom och under tröskeln, för spänning (det kan man se vid scanning).

Problemet som uppstår vid skador i nacke, är oftast att lillhjärnan inte kan acceptera

den kraft som skadan förekommer i. Det blir ett långvarigt "minne" av den hastighet 

som muskulaturen upplevt när skadan inträffade. Muskler har en tendens att blödning

uppstår i vävnad under längre tid.

Det som är viktigt är då förstå vila träning i behandling " i rätt tid".